De geuzenpenning is een draagteken uit de tachtigjarige oorlog die het verzet tegen de Spaanse overheersing symboliseerde.